Liên hệ

Địa chỉ: Thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

phone  Hotline: 02203 971 099

phone  Email: sales@irifactory.com